CARBO BLACK NATURAL

 

Thành phần:  Mỗi viên Carbo Black natural chứa 300mg than hoạt tính.

Cơ chế tác dụng:

       Carbo black natural là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được sản xuất từ than thực vật hoạt tính, tác

dụng tên cơ chế hút các chất độc, kim loại nặng, chất khí khác lên bề mặt phân tử của mình (Nó

khác với cơ chế hấp thụ các chất vào bên trong và thải ra ngoài qua hệ tiêu hóa mà trong quá trình

đào thải trong hệ tiêu hóa vẫn có nguy cơ giải phóng các độc tố vào cơ thể).